Hedef:

Değişimleri fırsata dönüştüren ve sistemli yönetim anlayışını temel alan Tetraco Group, kurumsallaşmanın gerekliliğine duyduğu inanç ve kararlılığı kurumun bir geleneği haline getirerek bu kararlılığı tüm faaliyet ve hizmetlerinde uygulamayı hedefler.

Misyon

Sürekli gelişim için sürekli Ar-Ge yapan şirketlerimiz ve inovasyonu kültür haline getirme hedefinde olan yöneticilerimiz bu hedefin parçalarıdır.

Vizyon

Performansımızı değerlerimizden aldığımız güç ileriye taşıyor. Bunun için sürekli inovasyonu ve gelişimi hedefliyoruz.

Grup Şirketleri

pe1

Hikayemiz

CEO

İsmail Saraç

Başkalarının başarıları sizin için ve onlar için iyi haberdir. Sizin için iyidir çünkü size gidilecek bir yol gösterirler..

Değişimleri fırsata dönüştüren ve sistemli yönetim anlayışını temel alan Tetraco Group, kurumsallaşmanın gerekliliğine duyduğu inanç ve kararlılığı kurumun bir geleneği haline getirerek bu kararlılığı tüm faaliyet ve hizmetlerinde uygulamayı hedefler.

Faaliyet gösterdiği sektörlerin önemli oyuncularından olmanın getirdiği sorumlulukların bilincinde olan Tetraco Group, ürettiği ürünleri tüm Dünya’nın kullanımına sunmayı, yerel ve uluslararası alanlara farklı bakış açıları ve açılımları sunarak sektörlerine yön vermeyi bir görev olarak addeder. Mevcut ve potansiyel fırsatları değerlendirmek şirketlerimizin izlenmesi gereken bir yaklaşım olmakla birlikte, meslek ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlerle gelir veya çıkar elde etmek hiçbir zaman amacımız olamaz. Ahlak anlayışımızı ve ilkelerimizi çiğneyerek elde edilecek herhangi bir gelir veya çıkarı başarısızlık olarak değerlendiririz. Tetraco Group için başarı anlık kârlar elde etmek değil, köklü ve sürekli gelişen bir müessese haline gelerek kendi gelişimiyle birlikte çevresinin de gelişimine katkıda bulunmak ve yeni istihdam imkânları oluşturmaktır.

Tetraco Group, temel aldığı anlayışı ve ilkelerin savunulmasını, uygulanmasını ve korunup geliştirilmesini sağlayacak olan tüm çalışanlarını meslekî ve kişisel gelişim fırsatlarıyla desteklemeyi taahhüt eder ve kendilerinden de içerisinde bulundukları her faaliyette kurumlarının kültürünü gözetmelerini, ahlâkî temelden beslenen profesyonel yönetim anlayışını her koşul altında ilke edinmelerini bekler.

Her Tetraco Group çalışanı, huzurlu bir çalışma ortamı içinde firmaya sağlayacağı azami katkıyı, özsaygı ve disiplin çerçevesinde ortaya koyar ve Tetraco Group deneyimini kişisel ve/veya meslekî bir gelişim fırsatı olarak görür. Bu görüşle her bir Tetraco Group çalışanı, bu Kurumsal Anayasa’yı bilmek, uygulamak, Kurumsal Anayasa’mıza katkı sağlamak ve bu doğrultuda sürekli kendisini yetiştirmek ve geliştirmek sorumluluğuna sahiptir.

Tetraco Group ortakları ve çalışanları olarak üstlenmiş olduğumuz sorumluluk ve görev bilinciyle millî ve evrensel değerlere, uluslararası kurumsal yönetim ilkelerine, çağdaş yönetim tekniklerine ve grubumuzu dolaylı/dolaysız ilgilendiren tüm mevzuatlara uygun olarak Tetraco Group’u her zaman geleceğe taşımanın ve hazırlamanın gayreti içinde olacağız.

Bize yazın!

[ninja_form id="12"]
Tel: 0090-212-8790306

Her türlü soru, görüş ve öneriniz için çalışma saatleri içerisinde bizi arayabilirsiniz.