Kurum Kültürümüz

Tetraco Group; yürüttüğü her faaliyetinde doğruluk, dürüstlük ve güvenilirliği rehber edinen, tüm çalışmaların etkin yazılı iletişim üzerinden yürüdüğü, sözlü iletişimde anlaşılırlığın ve nezaketin hâkim olduğu, şirket içinde ve dışında, düşünce ve davranış biçimlerinde kurumsal kimliğini ve kalite standartlarını yerleştirmiş, iş süreçleri ile ilgili tüm bilgi ve aşamaların kayıt altına alındığı ve kurumsal hafızada saklandığı, sürekli gelişim anlayışıyla iş süreçlerine ve bu doğrultuda sonuçlara odaklanan, nitelikli iş gücünü bünyesinde bulunduran, tüm çalışmalarına ekip ruhu ile sinerji katan, kurumdaşlık ve arkadaşlık bağlarının güçlü olduğu, değişime açık ve yenilikçi, yetki ve sorumluluk delege edebilen / verebilen / alabilen, çalışanlarının gerektiğinde inisiyatif alabildiği, problemleri çözümsüzmüş gibi dile getirmeyen, problemlere çözüm üretebilen, “Bu benim işim değil” felsefesinden arınarak çevresine katkı sağlayan bireyleri barındıran, sektöründeki gelişmeleri takip edip değişimlere adapte olabilen, proaktif ve çevik davranabilen, insan haklarını tüm işlerinde ön planda tutan, çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin haklarını gözeterek adaleti düşünen ve sağlayabilen, tüm çalışanların kurum çıkarlarını kendi çıkarları gibi düşündüğü, yapılan işlere tüm çalışanların beyin ve gönül gücünü kattığı, disiplinli bir iş ortamı oluşturduğu, acele etmeyen, pratik, doğru, hızlı ve zamanında çalışan, kurum dışındaki sosyal ortamlarında, ahlâkı, davranışları ve hitabeti ile örnek olan çalışanların yer aldığı, çevresiyle iyi ilişkiler kuran ve sağlıklı işbirliklerini temel alan, bir topluluktur.

İlkeler

Eşitlik

Grubumuz tarafından tüm paydaşlarımıza karşı eşit fırsatlar verilerek adil davranılması ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder.

Şeffaflık

Kurumumuzla ilgili finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay erişilebilir bir şekilde paydaşlarımızla paylaşılmasını ifade eder.

Sorumluluk

Şirket/ler adına yapılan tüm faaliyetlerin yasal mevzuata, şirket esas sözleşmemize ve kurum içi prosedür ve talimatlarımıza uygunluğunu ve bunun denetime açıklığını ifade eder.

Değerlerimiz

Kalite ve Süreç Odaklı

Ürün ve Hizmetlerde kalite ve süreç odaklı

İnsana ve Emeğe Saygı

İnsana ve emeğe değer veren

Bilgi ve Teknoloji

Bilgiye ve Teknolojiye değer veren

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyetine değer veren

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

Yaratıcılığa ve yenilikçiliğe değer veren

İşbirliği ve Ekip Çalışması

İşbirliği ve Ekip Çalışmasına değer veren

Eşitlik

Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt etmeksizin bütün farklılıklara değer veren

Kurumsal ve Bireysel İtibar

Kurumsal ve Bireysel İtibara değer veren

Adams also came to understand how important it was that his carefully crafted photos were reproduced to best effect.