Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik anlayışımız, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayış. İş yapış biçimimiz, tüm kaynaklarımıza bakış açımız bu odaktan hareketle şekilleniyor. Tüm çalışmalarımızda, sınırlı kaynakları etkin ve basiretli bir şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek amacındayız.​

Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli işletmeciliğin bir gereğiyken diğer yandan da sorumlu vatandaşlık görevimiz. Bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.

Köklü kurumsal kültürüyle Türk iş dünyasının toplumsal yanı en güçlü üyelerinden biri olarak, her yıl kurumsal yurttaşlık bilinci dahilinde çok çeşitli toplumsal paylaşım projelerine destek veriyor, yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, çalışanlarımız ve onların ailelerine, yerel halka ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tetraco Group olarak ülkemize yaptığımız yatırımlarla, yeni sektörlerin gelişmesi için attığımız adımlarla ve küresel markalarımızla sosyal sorumluluğun en önemli bileşenlerinden olan ekonomik kalkınmada ülkenin itici güçlerinden biri olmaya devam ediyoruz. Birçok konunun yanı sıra, ağırlıklı olarak, eğitim, sağlık, kültür sanat ve çevre alanlarında önemli hizmetler veriyor ve yatırımlar yapıyoruz. Bu alanların Türkiye'de desteğe en çok ihtiyaç duyulan alanlar olması, çalışmalarımızda bize daha da şevk veriyor. Topluma katkıda bulunuyor olmak, kendi gelişimimizi, toplumun gelişiminden bağımsız düşünmemek, temel felsefemizi oluşturuyor.

Çalışmalarımızla sürdürülebilir etkiler yaratmak için destek verdiğimiz projelerin uzun soluklu olmalarına, toplumsal anlamda fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarına dikkat ediyoruz. Sosyal sorumluluk konusunda kurumsallaşmaya yönelik liderliğimiz, daha öne içinde bulunduğumuz, öncülük ettiğimiz ya da destekçisi olduğumuz projelerde de görülüyor.

Çevresel ve toplumsal projeleri desteklemenin ve uygulamanın yanı sıra, bireylerin gelişimine katkıda bulunmak, yerel ekonomilerin gelişiminde rol almak, çevrenin korunmasında öncü olmak ve ekonomik gelişimi sürdürülebilir kılmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları kamuoyuyla toplumsal duyarlılığın bir uzantısı gereğince paylaşıyoruz.​

Sürdürülebilirlik Hedefleri

Proaktif Anlayış

Verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayış.

Kalıcı Değer Üretmek

Sınırlı kaynakları etkin ve basiretli bir şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek.

Sorumluluk

Yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, çalışanlarımız ve ailelerine, yerel halka karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.

Temel Politikalarımız

Yönetim ve Çalışma Politikamız
Pazarlama, Satış ve Müşteri Politikamız
Tedarik Zinciri Politikamız
Üretim, Planlama ve Faston Takip Politikamız
Ar-Ge Politikamız
İnsan Kaynakları Politikamız
Mali İşler Politikamız
Çalışma Ortamı Politikamız
İletişim ve Gizlilik Politikamız
Toplumsay ve Sosyal Sorumluluk Politikamız
İş Ahlakı ve Etiği Politikamız
Özdenetim ve İç Denetim Politikamız
Kalite Politikamız
We go deep to unlock insight and have the courage to act. We bring the...