İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım

Dünya genelinde şehirleşme yavaşlamakla birlikte artışını sürdürürken, ülkelerin inşaat sektörü de uzun vadede büyümeye devam ediyor. Ancak kısa vadede küresel büyümeye yönelik kaygılar, inşaat sektörü görünümü üzerindeki riskleri dünya genelinde artırıyor. Dünya ticaretindeki korumacı eğilimler finansal piyasaların ve ekonomik karar alıcıların güvenini zedelerken, konut başta olmak üzere inşaat harcamalarına yönelik kararların ötelenmesine yol açabiliyor. Bununla birlikte, belirsizlikler ve artan kısa vadeli riskler hükümetlerin altyapı yatırımlarının da ertelenmesine neden olabiliyor. Bu faktörlerin etkisiyle, küresel inşaat sektörü 2018 yılının sonu itibarıyla kısa vadeli büyüme eğilimini korusa da kırılgan bir görünüme sahip.

Gelişmiş ekonomilerde inşaat sektörünün önündeki zorluklar, söz konusu ekonomilerin ulaştığı olgunluk seviyesinin bir sonucu olarak yapısal değerlendiriliyor. Gelişmekte olan ekonomilerdeki zorluklar ise daha geçici unsurlara bağlanıyor. Küresel emtia fiyatlarındaki kırılganlık, finansal piyasalardaki oynaklıklar ve ticaret ortakları olan gelişmiş ülkelerdeki geçmişe göre daha yavaş büyüme hızları, gelişmekte olan ekonomilerin inşaat sektörlerini sınırlayabiliyor. Diğer bir ifadeyle, gelişmekte olan ekonomilerin inşaat sektörlerinde doğal olarak büyüme potansiyeli yüksek olsa da gelişmiş ekonomilerdeki belirsizlikler ve risklerden kaynaklı kısa vadeli zorluklarla karşılaşılıyor.

Diğer pek çok ekonomide olduğu gibi, Türkiye’de de inşaat sektörü, genel ekonomi açısından bir öncü gösterge olmanın yanında büyümenin itici gücünü oluşturma özelliğini de taşıyor. İnşaat sektöründeki ivmelenme ve yavaşlama genel ekonomiye göre daha önce gerçekleşiyor. Bununla birlikte, son dönemlerdeki yavaşlama haricinde sektörün yüksek büyüme temposuyla genel ekonomik büyümeye hem doğrudan hem de dolaylı olarak en önemli katkı yapan sektörlerden biri olduğu görülüyor. İnşaat sektörü, 2018 üçüncü çeyrekte ise 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 daralarak büyümeyi sınırlayan sektörlerden biri oldu. Türk inşaat sektörünün uzun dönemli eğilimlerine baktığımızda genel ekonomideki dalgalanmalara en duyarlı sektörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Neler Yapıyoruz?

Petra Konut İnşaat Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi olarak Türk inşaat ve gayrimenkul piyasalarında ilk dönem çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi sonrası yeni dönemde konut, fabrika ve arsa gibi gayrimenkul argümanlarının yatırımında faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Çeşitli projelerden toplu alımlar ile birlikte bazı projelerin de finansman ayağında bulunarak çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Mevcut portföyümüzde konut yoğunluklu yatırımlara hız vermişken önümüzdeki dönemde fabrika arazilerinin ve fabrika binalarının yatırımında yoğunlaşacağız. Tüm bunlara ek olarak inşaat ve gayrimenkul yatırım faaliyetleri için konsorsiyum ilişkileri için de gelecek 10 yıl içinde önemli atılımlar yapma planlarımız bulunmaktadır. Hali hazırda tamamlanmış portföy yatırımlarımız ile gelecekte planladığımız yatırımlarımızın tamamına yakınını öz sermayemiz ile gerçekleştirmekteyiz.

Odak

Konut

Her türlü konutun projelendirilmesinden inşa edilmesine kadar anahtar teslim projelerin gerçekleştirilmesi

Fabrika

Her türlü fabrika alanının projelendirilmesinden inşa edilmesine kadar anahtar teslim projelerin gerçekleştirilmesi

Yatırım

Konut, fabrika alanı, işyeri ve arsaların portföyümüze katılması için yatırım yapılması

Projeler

Eyüp Konut

İstanbul Eyüp'te A-dan Z-ye konut projesinin tamamlanması işi

Velimeşe Fabrika

Tekirdağ Velimeşe'de fabrika alanının projelendirilmesi ve inşası çalışmaları devam etmektedir

Kapaklı Fabrika

Tekirdağ Kapaklı'da fabrika alanının projelendirilmesi için arsa yatırımı

Hoşdere Konut

Portföyümüz için konut yatırımı tamamlanmıştır

Petra A.Ş.

Özel projeleri hayata geçiren ve çeşitli gayrimenkuller özelinde yatırımlar yapan bir inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketi.