Makine

Makine sektörü katma değer yaratan, teknolojik yeniliklerle birlikte sürekli gelişen, geniş yan sanayi ağına sahip olan, ülkedeki istihdama ve ihracata katkı sağlayan bir sektördür. İmalat sanayi içerisinde kayda değer bir önemi olan makine sektörünün özellikle gelişmiş ülkelerin ihracatında yüksek pay sahibi olduğu görülmektedir.
Makine imalat sanayi dünyada sanayileşmenin itici gücü olmuştur. Günümüze gelindiğinde ise kendi üretim ve ürün teknolojilerine sahip olan ülkeler makine imalat sanayide öncü konumdadır. Bu nedenle sanayinin gelişimi ve rekabet gücünün arttırılması konusunda ülkeler kendi üretim ve teknolojilerini geliştirme çabasındadır. Türkiye’nin planlı sanayileşme döneminde önce devlet katkısı ile ilerleyen dönemlerde teşvik ve hibeler ile özel sektöre sağlanan destekler sayesinde makine sanayinin gelişmesi sağlanmıştır.

Makine sektörü; “İş Makineleri”, “Takım Tezgâhları”, “Tarım Makineleri”, “Motor, Aksam ve Parçaları”, “Klima ve Soğutma Makineleri”, “İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler”, “Pompa, Kompresör”, “Etiketleme, Ambalaj Makineleri”, “Santrifüjler”, “Kaldırma, Elleçleme, Yükleme, Boşaltma Makineleri”, “Baskı Makineleri”, “Dokuma Makineleri”, “Elektrik Teçhizatı İmalatı” alt sektörleri ile imalat sanayinin hemen hemen bütün sektörlerine girdi yaratmaktadır. Sektör, Türkiye’de çoğunlukla otomotiv, metal eşya, tekstil, metal ana sanayi yatırımları için gerek duyulan ana makina ve donanımlarını sağlamaktadır. Sektörün en yoğun faaliyet gösterdiği iller; Bursa, İstanbul, Kocaeli başta olmak üzere İzmir, Eskişehir, Ankara, Konya, Gaziantep’tir. Bazı iller belirli alt sektörlerde daha fazla gelişme göstermiştir, örneğin Gaziantep tekstil (daha çok halı dokuma) ve gıda makineleri üretimi ile ön plana çıkmaktadır. Gelişmiş altyapıları, eğitim olanakları, vergisel teşvikleri, ortak kullanım alanları ile organize sanayi bölgeleri makine sektörünün tercih ettiği yatırım alanlarıdır. Türkiye’de 200 bin kişilik istihdam olanağı ile imalat sanayideki toplam istihdamın % 5,5’lik bölümünü karşılayan makine sektörü yüksek katma değer ve ihracat kapasitesi ile de öne çıkmaktadır. 2017 yılında makine sektöründe kapasite kullanım oranı % 75’in üzerinde seyretmiştir. 2018 yılının ilk ayında ise bu oran % 80’e yükselmiştir.

Neler Yapıyoruz?

Novoma Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 35 yıllık makine üretim tecrübesinden gelen bilgi ve deneyimle 2000 m2’lik üretim alanında; Standart Kauçuk Ekstruderleri, Yüksek Performanslı Kauçuk Ekstruderleri, Çekiciler, Kesicili Çekiciler, Soğutma Üniteleri, Ürün İstifleme Üniteleri, Hamur Yükleme Üniteleri’nin mühendisliğini ve üretimini gerçekleştiriyor. Tekstil Örügülü Kauçuk Hortum Hatları, Poliamid Hortum Hatları, Fitil/Conta/Trim Hatları, Granül Geri Dönüşüm Hatları, PVC-H Profil Hatları ve Hortum Hatları bugün Meksika'dan Çin'e, İtalya'dan Amerika'ya kadar dünyanın gelişmiş ülkelerine ihraç edilmektedir.

Bunun yanı sıra tasarım ve yüksek kapasite ile daha iyi performans sağlamak için Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır.

Öne Çıkan Ürünler

Örgülü Hortum Hatları

Otomotiv sektöründe kullanılan tekstil örgülü kauçuk hortum hatlarının üretimi.

Poliamid Profil Hatları

Poliamid hammaddesinin içi dolu veya boş profil halinde efektif ve verimli olarak üretimi.

PVC-H Profil Hatları

Sert PVC ve ABS hammaddenin çeşitli profil formlarında üretlmesi için ekstrüder hatları.

Diğer Ürünler

Fitil/Conta/Trim Hatları

TPE, TPV, TPU gibi termoplastik elastomerler ve PVC-W, PP, PE gibi termoplastik hammaddelerden, Fitil, Conta, Trim vs. profil yapıdaki ürünlerin efektif ve verimli olarak üretilmeleri için dizayn edilmiştir. Ürün teknik özelliği ve proses durumuna istinaden farklı üniteler ile hat grupları oluşturularak mükemmel mekanik, termal ve optik özellikli ürün elde edilmektedir.

Hortum Hatları

PVC-W, PP, PE gibi termoplastik hammaddelerden Medikal Hortum, Sulama Hortumu, Bahçe Hortumu, Spiral Hortum vs. efektif ve verimli olarak üretilmeleri için dizayn edilmiştir. Ürün teknik özelliği ve proses durumuna istinaden farklı üniteler ile hat grupları oluşturulmaktadır.

Geri Dönüşüm Granül Hatları

PE, PP, ABS, PS, PC, PET gibi malzemelerin çapak, kırık, flake hallerinden granül formuna etkin ve verimli olarak geri dönüştürülmesi için dizayn edilmiştir. Elde edilen granüller, ekstrüzyon veya enjeksiyon prosesinde işlenmeye uygundur.

Novoma A.Ş.

PVC-H, Poliamid, Fitil/Conta/Trim, Örgülü Kauçuk Hortum, Geri Dönüşüm Granül ve Hortum hatlarında Türkiye'nin lider markası.