Polimer İşleme Teknolojileri

Plastik adı tek bir malzeme için kullanılmamaktadır. Demir veya alüminyumu ifade etmek için “metal” ifadesi kullanıldığı gibi “plastik” ismi de farklı özellikte, farklı yapıda ve farklı bileşimde birçok malzemeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Plastiklerin özel­likleri çok değişkendir.Bu nedenle plastikler genellikle yün ve metal gibi sayısız geleneksel malzemelerin yerine veya onların tamamlayıcıları olarak kullanılırlar.Plastik sanayinin gelişmesi II. dünya savaşının bitiminden sonra başlamıştır. Başlangıçta ham madde için kömür kul­lanılmıştır. Çünkü 1950’lerin ortalarına kadar petrol yeteri kadar ekonomik değildi. Ham maddenin kömürden petrole dönüşümü plastik sanayisini hızla geliştirmiştir. Birçok yeni ürün art arda keşfedilerek özellikle metal malzemeye büyük bir alter­natif oluşturdu. Plastik malzemelerin ekstruzyon, enjeksiyon ve diğer üretim yöntemleri ile kolay ve kitlesel üretimi bu dönüşümü genişletti, hızlandırdı ve bu günkü seviyelere getirdi. Plastik malzemelerin diğer birçok malzemenin yerini alması, henüz devam eden bir süreçtir ve önümüzdeki yıllarda; şuan için üretiminde metal, ağaç ve yün kullanılan birçok ürün, daha çok plastik  malzemelerden üretilecektir.

Bütün plastiklerde bir yapı ortaktır. Plastikler makro molekül olarak bilinen çok uzun molekül zincirlerinden oluşurlar. Söz konusu moleküller bir gerdanlık üzerindeki boncuklar gibi tek sıra olarak dizilmişlerdir. Bir plastiği birçok bireysel iplikler içeren bir yün topuna benzer bir yapı olarak düşünebiliriz. Bu toptan bir ipliği çekip çıkarmak çok güçtür, çünkü top içindeki uzun moleküller birbirlerini sıkıca tutmaktadırlar. Makro molekülü yapan çok sayıda bireysel yapı elemanı "monomer" olarak isimlendirilir (mono=tek, meros=parça). Bu bakımdan makro moleküller ve böylece plastiklerin kendileri genellikle polimer olarak da isimlendirilir (poly=birçok).Plastikleri meydana getirenler, makromolekül şeklinde organik bileşimler içeren malzemelerdir. Bu bileşimler doğal ürün­lerin dönüşümü ile veya yapay (sentetik) olarak yaratılmışlardır. Kural olarak bu malzemeler belli şartlar altında (örneğin sıcaklık ve basınç) işlendiği zaman şekillendirilebilir veya plastik deformasyon uğrarlar.

Polimerler ısı ve shear stres etkisi altında, kristal yapılarını ve bağ yapılarını değiştirerek fiziksel olarak dönüşüm gösterirler. Fiziksel hal değişimini ve bu değişim karakterini etkileyen en önemli şey elbette ki kimyasal yapıları ve molekül hareketleridir. Aynı kimyasal bileşime sahip polimerlerde dahi yarı kristalin ya da amorf yapıda olunması bu karakteri mutlaka değiştirir.

Polimerik malzemeleri karakterize etmek için kullanılan iki ana geçiş sıcaklığı vardır: Erime sıcaklığı (Te) ve camsı geçiş sıcaklığı (Tg). Kristalleşebilen polimerlerin %100 kristal yapıda olmasının ancak teorik olarak mümkün olabileceğini belirtmiştik. Yarı kristal bir polimerin kristalize olmuş zincirlerinin erimeye başladığı sıcaklık, polimerin erime sıcaklığı olarak kabul edilir. Amorf yapıda bulunan kısımların ise soğuma sırasında yumuşak kauçukumsu yapıdan, sert, kırılgan ve katı (rigid) camsı yapıya geçtiği sıcaklığa ise camsı geçiş sıcaklığı denir. Polimerlerin ısı karşısındaki davranışları, yapılarında amorf ya da kristal bölgelerin varlığına yakından bağlıdır. Amorf polimerler ısıtıldıklarında önce camsı geçiş sıcaklığından geçerek camsı yapılarından kurtulur ve elastiki hale kavuşurlar. Daha yüksek sıcaklıklara ısıtıldıklarında ise zamksı davranışa ve sıvılaşmaya uğrarlar. Bu sıvılaşma, kristallerde görülen kristal yapının erimesi değil moleküllerin hareketlerinin artışından kaynaklanan bir akışkanlık, ya da sıvılaşmadır. Yarı-kristal polimerler ise önce camsı geçiş sıcaklığından geçerek camsı yapıdan elastiki yapıya ulaşırlar. Daha yüksek sıcaklıklarda ise amorf yapılarının içinde oluşan kristal yapıları erimeye başlar ve eriyik halde bir polimer oluştururlar. Erime esnasında polimere uygulanacak yüksek ısı, yüksek shear stres ya da basınçtan dolayı ya da bunun tam tersi durumdan ötürü polimer eriyiğin kalitesi etkilenecektir. Polimerin erime prosesinin gerçekleştiği kovan-vida grubunda doğru dizayn ve doğru malzeme kullanımı son derece önemlidir. Plastik ürün üretiminde plastiğin erime mekanizması ve karakterine uygun olmayan bir yöntem ile kaliteli bir eriyik yapısı elde edilemez. Plastiğin eriyik karakterine uygun bir kovan-vida grubu seçilmelidir. Her plastik hammadde ve her prosese özel kovan ve vida dizaynları olduğu gibi, birçok polimeri işleyebilecek üniversal dizaynlar da mevcuttur.

Neler Yapıyoruz?

Enformak Plastik Teknolojileri Anonim Şirketi olarak, geniş ürün yelpazesi içerisinden işleme şartlarına bağlı olarak en uygun çözümü müşterilerine sunar. Bunlar içerisinde; tek vidalı kovanlar, bimetalik kovanlar, degazajlı kovanlar, su soğutmalı kovanlar, cebri besleme yivli kovanlar, abrazif ve korozif aşınma dirençli bükseler, standart 3 bölgeli vidalar, Bariyer vidalar, karıştırıcılı vidalar bulunmaktadır. Çiftli vida ve kovanlar için özel olarak imal edilmiş tezgahlarda işleme yaparak, yüksek hassasiyet ve uyum içerisinde çalışabilen ürünler sunmaktadır. Standart olarak nitrasyon çeliğinden üretilen ürünler için yüksek aşınma ve korozyon dayanımlı bimetal kaplama seçenekleri de bulunmaktadır. Enformak bir çok farklı dizaynda kauçuk kovanı sunabilmektedir.  Enformak olarak kendi kauçuk kovan ve vida tasarımlarımızı sunabiliyoruz. Standart kovan tasarımlarımız, içerisinde bulunan değiştirilebilir bükse sayesinde kolay ve uygun maliyetli tamir çözümleri sunabilmemizi sağlamaktadır. Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre farklı tip ekstrüder filtre çözümleri de sunmaktadır

Öne Çıkan Ürünler

Kovan

Polimer işleme teknolojilerinin ana unsuru olan enjeksiyon ve ekstrüzyon kovanlarının üretimi

Vida

Polimer işleme teknolojilerinin ana unsuru olan enjeksiyon ev ekstrüzyon vidalarının üretimi

Yardımcı Ekipmanlar

Polimer işleme teknolojilerinde kullanılan kovan ve vidaların yardımcı ekipmanları

Öne Çıkan Hizmetler

Tamir Servisi

Enjeksiyon ve ekstrüzyon uygulamalarında, farklı sebeplerden dolayı verimsiz çalışmaya sebep olan, istenilen kalitede görev yapmayan veya tamamen kullanılamaz hale gelen kovan, vida ve diğer ekipmanlar, son derece tecrübeli teknik ekibimiz tarafından kontrol edilerek tamir olma durumu veya yeni imalat durumu için raporlandırılır ve bu bilgi kullanıcılarımıza iletilir.

Sistemimizde bulunan ve müşterilerimize ait proje ve ürün kayıtlarının tutulduğu arşivimiz sayesinde, ürünlerin tamir edilme veya yenilenme periyotları izlenebilmektedir. Bu durum, müşterilerimize çok kısa zamanda doğru ve net bilgi vermemizi sağlamakla birlikte, tarafımızdan tespit edilen ve üründen zamanla oluşabilecek durumları, önceden müşterilerimize haber vermemizi tedbir alınmasını sağlamaktadır.

Tamir olma durumu netleşen ürünler, bünyemizde bulunan özel tezgâhlar ve üretim-işleme teknolojilerinin getirmiş olduğu avantajlar ile yeni ürün durumuna veya çoğu zaman yeni üründen daha iyi durumu getirebilmektedir.

Tasarım Danışmanlığı

Termoplastik ve kauçuk hammaddelerinin çeşitli ürün haline dönüştürülmesini sağlayan enjeksiyon ve ekstruder makineleri için üretilen Enformak kovan ve vidaları; yüksek verim, optimum eriyik akışı, düşük enerji ihtiyacı ve mükemmel ürün kalitesi oluşturacak şekilde tasarlanıp, özel çeliklerin kullanılması ve ideal ısıl işlem uygulanması ile imal edilmektedir.

Enformak PT olarak 35 yılı aşan deneyim ve sürekli gelişme ve ilerlemeyi hedefleyen teknik ekibimiz sayesinde siz değerli müşterilerimize çalışılan hammaddeye, reçete içerisinde bulunan katkı maddelerine, çalışılan sıcaklık şartlarına ve sizlerin beklentilerini de göze alarak üretiminizi mükemmelleştirmek adına tüm bilgi ve birikimimizi kullanarak, prosesinize özel kovan ve vidalar tasarlıyoruz.

Mevcut kovan ve vidalarınız üzerinde ufak iyileştirmeler yapabildiğimiz gibi, isteklerinizi ön planda tutarak (eriyik kalitesi, karışım kalitesi, kapasite vb.); prosesiniz, çalışma şartları ve ekipmanları da dikkate alınarak (motor, redüktör bilgileri vb.) en uygun ürünü üretebilmeniz adına sizlere kendi tasarımlarımızı da sunabilmekteyiz. Ar-Ge departmanımız çalışılan hammadde, akış özellikleri, sıcaklık şartları ve son üründe istenen özelliklere bağlı olarak ( mekanik, termal ve optik) sizlere en uygun çözümü sunmak için her zaman hazırdır

Teknik Destek

Aşınma Kontrolü

Mevcut çalışan kovan vidalarınızın aşınma durumu hakkında bilgi alabilmeniz, önceden bütçe belirleme ve fizibilite çalışmalarına katkı sağlamanız için detaylı aşınma kontrol raporu ile sizleri bilgilendiriyoruz. Kovan ve vidanızın durumuna ve sizin çalışma şartlarınıza en uygun çözüm önerilerini belirleyip birlikte hareket etmemizi sağlıyoruz.

Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri

Enformak tarafında üretilen veya üretilmeyen kovan vidalarınızı şikâyet ve talepleriniz doğrultusunda değerlendirerek beklentilerinize en uygun çalışma şartları ve uygun kovan vida önerilerini sizlere sunuyoruz.

Ölçü Alma ve Kontrol

Mevcut kovan vidanızı değiştirmek veya yedeklemek mi istiyorsunuz? Enformak üretimi olmasa da uzman ekibimizle kovan vidanızın tüm ölçülerini detaylıca alarak memnun iseniz aynısını; memnun değilseniz ise tasarım danışmanlığımız ile size en uygun tasarımı ve çalışma şartlarını belirleyerek yeni kovan vida üretimi yapılmasını sağlamaktayız.

Montaj Refakati, İlk çalıştırma ve Bilgilendirme

Enformak üretimi olan kovan vidalarınıza isteğiniz doğrultusunda montaj esnasında yanınızda bulunarak en doğru şekilde montaj yapmanızı sağlamaktayız. İlk çalıştırma esnasında sizlerle birlikte prosese yeni kovan vidanın adaptasyonunu ve bundan sonraki durumlarla ilgili kovan vida hakkında bilgilendirme sağlamaktayız.

Seminer ve Eğitim Desteği

Enformak PT elde ettiği tecrübelerle sizlere eğitim olarak ta destek veriyor. Birlikte belirlediğimiz tarihlerde isterseniz firmamızda bulunan seminer salonumuzda isteseniz sizin firmanızda kovan vida ve polimer işleme konularında firmanıza uygun hazırladığımız eğitim seminerleri ile sorularınıza ve sorunlarınıza bakış açınızı değiştiriyoruz.

Enformak A.Ş.

Polimer işleme teknolojilerinin Türkiye'deki en güvenilir markası ve 40 yıllık deneyimin üzerine kurulu bir şirket.