Ticaret

Ticaretin büyük ölçüde gelişmesi daha çok Sanayi Devrimi’nden sonra olmuştur. Sanayileşmeyle birlikte üretimde büyük artışlar görülmüş; üretimin artması, ülke içi ve uluslararası ticareti geliştirmiştir. Günümüzde de üretimin artması ve ulaşım ağının genişlemesi ticareti geliştirmektedir. Ulaşım hizmetlerinin gelişmesi üretim maliyetini düşürdüğünden ticareti de kolaylaştırmaktadır. Ticaretin en belirgin özelliği, arz (sunu) ve talep (istek) arasındaki yer ve zaman farkını göz önünde bulundurmaktır. İhtiyaçlar isteği, üretim ise ticaretin temelini oluşturur. Üretimin kaliteli ve ucuz olmasının yanı sıra ihtiyaçlara cevap vermesi de ticareti geliştirmektedir. Ticaret, sadece alım satımla sınırlı bir faaliyet değildir. Malların paketlenmesi, depolanması, tanıtılması, tüketiciye ulaştırılması ve satış sonrası hizmetleri gibi birçok işlem ticaret etkinliği içindedir. Ticarette en önemli etmenlerden biri ulaşımdır. Çünkü ulaşım, ürün ile tüketiciyi buluşturan tek araçtır. Bu nedenle ulaşımın gelişmemiş olduğu yerler, aynı zamanda ticaretin de gelişmemiş olduğu alanlardır.

Ülkemiz ulaşım Bakımından tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Başta İpek Yolu olmak üzere tarihî ticaret yolları ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu yolun geçtiği yerleşim birimleri büyümüş, zenginleşmiş, önemli birer ticaret merkezi durumuna gelmiştir. Buralarda konaklama tesisleri, hanlar, kervansaraylar yapılmış ve nalbantlık, semercilik gibi meslekler gelişmiştir. Günümüzde önemli üretim bölgeleri aynı zamanda ulaşım ve ticaretin en gelişmiş olduğu alanlardır.

Neler Yapıyoruz?

Alor İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak, Proje bazlı ticaret ve iç hizmet operasyonları olarak iki ayrı grupta hizmet vermekteyiz. Proje bazlı ticaret operasyonları da bünyemizdeki deneyimli ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. İhtiyacınız olan proje bazlı alımlarınızın satın alım, finans ve lojistik süreçlerini de büyük bir titizlikle takip etmekteyiz. Bununla birlikte, grup şirketlerinin ortak satın alma kalemlerini bünyemizdeki satın alma ekibimiz ile yönetmekteyiz. Bununla birlikte hizmet departmanlarımız da grup şirketlerinin her türlü reklam, insan kaynakları, satın alım, muhasebe, bilgi sistemleri, kurumsallaşma ve destek ve teşvikler ve konularında hizmet operasyonlarını yürütmektedirler.

Kapsam

İthalat

Grup şirketlerinin faaliyet alanlarında ve çeşitli sektörlerde proje bazlı ithalat

İhracat

Grup şirketlerinin faaliyet alanlarında ve çeşitli sektörlerde proje bazlı ihracat

Hizmet

Grup şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli iç hizmetlerin sağlanması

Hizmetler

İnsan Kaynakları

Grup şirketlerinin insan kaynakları kapsamında faaliyet planlarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi 

Kalite Güvence ve Kurumsallaşma

Grup şirketlerinin kalite güvence ve kurumsallaşma kapsamında faaliyet planlarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi 

Reklam ve Tanıtım

Grup şirketlerinin reklam-tanıtım kapsamında faaliyet planlarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi 

Bilgi Sistemleri

Grup şirketlerinin bilgi sistemleri kapsamında faaliyet planlarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi 

Destekler ve Teşvikler

Grup şirketlerinin destekler ve teşvikler kapsamında faaliyet planlarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi 

Satınalma

Grup şirketlerinin satınalma kapsamında faaliyet planlarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi 

Muhasebe

Grup şirketlerinin muhasebe kapsamında faaliyet planlarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi 

Alor A.Ş.

Proje bazlı iç ve dış ticaret, grup şirketlerinin ortak projeli satın alımları ve diğer yerel ve uluslararası ticaret konusunda uzman bir şirket.