Turizm & Restoran

Turizm ya da gezim, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır. Turizm sayesinde insanlar hem diğer ülkelerin, hem kendi ülkelerinde yaşadıkları bölgenin dışındaki güzelliklerin, hem de geçmişte yaşamış olan insanların bırakmış oldukları kültürel mirasın farkına vararak, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmanın gerekliliğine inanarak hayata farklı açılardan bakabilirler. Turistler gittikleri ülke ya da bölgede gördükleri yerler karşılığında o yöre halkına para kazandırırlar. Yani turizm ziyaret edilen ülke ve bölgenin ekonomisine büyük bir maddi katkı sağlar. Turizm açısından Türkiye'ye en çok Antalya ve Bodrum gelir kazandırır. Turizm sözcüğü ilkin 21. yüzyılda bazı İngilizlerin Avrupa'ya yaptığı yolculuklar için kullanılmıştır. II. Dünya Savaşı'ndan sonra bu eylem, dünya çapında yaygınlık kazanınca, turizm sözcüğü de dilden düşmez olmuştur. Eskiden yalnız zengin ve aylak kimselerin yaptığı bu geziler, ulaşım kolaylıklarının sürekli olarak gelişmesi (hız, konfor ve güvenlik gibi) ve kısa zamanda herkesin tatil yapmasını sağlayan toplumsal gelişmeler (otellermotellerkamp yerleritatil köyleri vb) sonucunda gittikçe çoğalmıştır.

Turistlerin barınmaları, eğlenip dinlenmeleri için yapılan oteller, moteller, pansiyonlarplajlarlokanta ve gazinolar, kamp alanları, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kaplıcalar birer turizm kurum veya kuruluşudur. Bu kurumların sayısı, konforu, personelinin güler yüzlülüğü, buralara ulaşım kolaylığı turist akımını arttırır. Turizmi arttıran bir başka bir etmen de tarihi anıtların bolluğudur. Eski kent harabeleri, ünlü anıtlar (camilerkiliseler, açıkhava tiyatrolarımüzeler vb...) her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Bunların yanı sıra doğa güzellikleri de önemli bir ilgi kaynağıdır. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) turizm gelirlerinin her yıl %4 oranında artış gösterdiğini belirtmiştir.[1]

Neler Yapıyoruz?

Port Turizm ve Restoran İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak dünyaca ünlü gıda marklarının Türkiye'ye getirilmesinin yanı sıra turizm ve konaklama alanında yeni yatırımlar yaparak ülkemizin turizm altyapısına güçlü bir destek vermekteyiz. Portekiz'in ünlü nata zinciri 'Nata Lisboa'nın Türkiye haklarını satın alarak önce İstanbul'da ve daha sonra Türkiye'nin diğer illerinde yeni mağazalar açma hedefindeyiz. Bununla birlikte yeni konaklama alanlarını her geçen gün portfoyümüze katarak özelilkle İstanbul'un konaklama altyapısı eksikliğini gidermede üstün hizmetler sunuyoruz. Buna ek olarak, İstanbul'un en nadir antika mağazalarından birini bünyemize katarak yine turizm alanında katma değerli projeler geliştirmeye devam ediyoruz.

Flag Mockup33

Kapsam

Turizm

Grup şirketlerinin faaliyet alanlarında ve çeşitli sektörlerde proje bazlı ithalat

Restoran

Grup şirketlerinin faaliyet alanlarında ve çeşitli sektörlerde proje bazlı ihracat

Kiralama

Grup şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli iç hizmetlerin sağlanması

Markalar

Nata Lisboa

Grup şirketlerinin insan kaynakları kapsamında faaliyet planlarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi 

Casa Genova

Grup şirketlerinin kalite güvence ve kurumsallaşma kapsamında faaliyet planlarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi 

Airobile

Grup şirketlerinin reklam-tanıtım kapsamında faaliyet planlarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi 

Port A.Ş.

Turizm tesislerinin ve restoranların kurulması ve işletilmesi konusunda uzman ve deneyimli bir şirket.